Müügitingimused

1. Üldtingimused

1.1. Müügitingimused kehtivad Siberi Sammar OÜ klientide (edaspidi Klient) ja  omaniku Siberi Sammar OÜ (edaspidi Teenuseosutaja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel on antud normidega täiendatud.

Kuidas osta? Juhend ning Taganemisõiguse tingimused

1.4. Teenuseosutaja jätab endale õiguse muuta müügitingimusi ja hinnakirja teenuste arendamise ning teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise eesmärgil. Müügitingimused ja nende muudatused jõustuvad alates avaldamisest ostukeskkonnas https://www.sammar.ee. Juhul, kui Klient edastab oma tellimuse enne müügitingimuste muudatuste jõustumist, kehtivad Kliendi jaoks tellimuse edastamise ajal kehtinud müügitingimused, v.a juhul, kui seaduses või müügitingimustes ei ole sätestatud teisiti.

1.5 Ostukeskkonnas https://www.sammar.ee tellimuse vormistamisega kinnitab Klient, et on tutvunud müügitingimustega ja on nõus neid täitma.

2. Siberi Sammar OÜ hinnakiri

2.1. Ostukeskkonnas müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes. Ostukeskkonnas märgitud hinnad ei sisalda postikulu.

2.2. Transpordi hind kuvatakse kliendile ostukorvis pärast kohaletoimetamise viisi valikut.

2.3. Teenuseosutaja jätab endale õiguse muuta hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Ostukeskkonnas saab kaupa tellida nii registreeritud kasutaja ehk püsikliendina kui ka külalisena. Registreerumine ostukeskkonna püsikliendiks on tasuta.

3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

3.4. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele, ostukorvi lisamine ei broneeri toodet.

3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule “Vormista ost.”

3.6. Ostukeskkonnas tellimuse vormistamisega kinnitab Klient, et on nõus müügitingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

3.7. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib, kas arveaadressi ja tarneaadressi andmed on õiged.

3.8. Kliendil on võimalik tasumiseks valida Montonio Finance OÜ poolt pakutavate pangalinkide (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank) makseviise.

3.9. Pärast ostukeskkonnas tellimuse vormistamist saadetakse kliendi e-mailile automaatselt arve.

3.10. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole arvet saabunud, siis kas ei ole tellimus korrektselt vormistatud, Kliendi e-post on limiidi ületanud või on ekslikult sisestatud vale e-posti aadress. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse vormistamist saabunud arvet, siis palume ühendust võtta info@sammar.ee.

3.11. Tellimus postitatakse, kui teenuseosutaja Siberi Sammar OÜ arvelduskontole on laekunud 100% tasumisele kuuluvast summast.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tellimuse vormistamisel saab Klient valida omale sobiva kohaletoimetamisviisi.

4.2. Teenuseosutaja kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

4.3. Teenuseosutaja vastutab tellitud kauba eest selle transportimise jooksul, kauba kättesaamise hetkest SmartPost, Omniva pakiautomaadist, OSC kullerist  või lähimast postkontorist läheb kauba kahjustumise ja/või kadumise risk üle Kliendile.

4.4. Juhul, kui Klient on kauba kättesaajaks märkinud kolmanda isiku (näiteks kingituse saaja), kinnitab ta vastava korralduse andmisega, et nimetatud kolmas isik võtab endale kauba vastuvõtmise kohustuse ja vastutuse selle juhusliku kahjustumise ja/või hävimise riski eest alates kauba vastuvõtmisest SmartPost või Omniva pakiautomaadist või lähimast postkontorist.

4.5. Teenuseosutaja ei saa tellimusi tagasi kutsuda pärast kauba väljasaatmist (s.t. juhul, kui kaup on Kliendile välja saadetud jääb kauba mittesobivuse korral kehtima vaid tavapärane 14-päevane tagastamisõigus).

5. Tellimuse tühistamine, toote tagastamine ja vahetamine

5.1. Kui olete sisestanud vale tellimuse või soovite tellimust tühistada, saatke palun koheselt e-mail aadressile info@sammar.ee

5.2. Kui tellitud toode ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele on Kliendil õigus toode 14 päeva jooksul, alates toote kättesaamisest, teise toote vastu vahetada või raha tagasi saada. Selleks teavitage Teenuseosutajat koheselt e-posti info@sammar.ee.

5.3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes arvates lepingust taganemisest (VÕS § 56 lg 3). Tagastuse kättesaamise kohta saadetakse Kliendi e-posti aadressile kinnitus.

5.4. Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10 € ulatuses Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

5.5. Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tagastab ta tellimuse ja vormistab soovitud tootele uue tellimuse.

5.6. Siberi Sammar OÜ  tagastab Kliendi poolt tellimisel tasutud postikulu, kui Klient tagastab tellimuse täies ulatuses. Kui tellimus tagastatakse osaliselt või kui tagastatavale tootele soovitakse vahetustoodet, mis väljastatakse Siberi Sammar OÜ kulul, tellimisel tasutud postikulu ei tagastata.

5.7. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu Siberi Sammar OÜ. Kliendil tuleb kauba tagastamisel pakile lisada või e-posti aadressile info@sammar.ee saata kviitung postikulu kohta.

5.8. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Siberi Sammar OÜ endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast.

5.9. Tagastus tuleb toimetada 30 päeva jooksul alates tagastuse teavituse saatmisest.

5.10. Tagasimakse sooritatakse 30 päeva jooksul arvates lepingust taganemisest samale arveldusarvele, milliselt tellimuse eest tasuti.

5.11. Toote tagastamise ja vahetamise kohta võib lugeda Tagastamise alt.

6. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1. Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist.

6.3. Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile info@sammar.ee järgneva infoga:

6.3.1. Kliendi nimi ja kontaktandmed;

6.3.2. Kaebuse esitamise kuupäev;

6.3.3. Tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;

6.3.4. Teenuse osutajale esitatav nõue;

6.3.5. Arve number, võimalusel lisada arve koopia.

6.4. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Teenuse osutajalt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

6.5. Teenuseosutaja ei vastuta:

6.5.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

6.5.2. Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

6.5.3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

6.6. Toote nõuetele mittevastavuse ja pretensiooni esitamise kohta võib lähemalt lugeda Tarbijakaitseameti koduleheküljelt www.tka.riik.ee/tarbija.

7. Lõppsätted

7.1. Siberi Sammar OÜ kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Siberi Sammar OÜ ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a.  koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

7.2. Siberi Sammar OÜ jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Siberi Sammar OÜ uudiskirja. Kliendil on õigus oma andmed kustutada Siberi Sammar OÜ andmebaasist.

7.3. Teenuseosutaja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Teenuseosutaja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust.

7.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Müügilepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse ning Teenuseosutajal kohtusse.

8. Lisainfo

8.1. Kõik Siberi Sammar OÜ tooteid, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile info@sammar.ee. Vastame saadetud kirjadele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul.